Älmeboda Bygg i tredje generationen

Publicerat i ÄLMEBODABOKEN 2006 – författare Hans Berg, Rävemåla
avliden 2007.02.16.

I Älmebodaboken 2003 finns en artikel om Rävemåla Järnhandel i tredje generationen. I början av den artikeln finns en liten parentes där jag berättar om hur dåvarande järnhandlaren Torsten Andersson såg till att hustru Mona och jag blev rävemålaboar för gott.

Vi hade nyligen kommit hit bodde tillfälligt hos Hilding och Elna Antonsson i den gula villan som ligger mitt emot parkeringen borta vid det nya Byahuset. Vi ville naturligtvis så snart som möjligt få en mera permanent bostad och när jag en dag träffade Torsten i Järnhandeln och vi kom att prata om vårt bostadsbehov visade han oss en ledig tomt som just blivit till salu i södra delen av Klockaregatan. Den tomten köpte vi och lät där bygga det hus där vi fortfarande bor.

Den som byggde huset åt oss var grannen tvärs över gatan byggmästaren Eric Gustavsson. Eftersom Erics far Albin Gustavsson under en lång period var byggare här och att Erics båda söner Jan-Erik och Anders sedan länge efter far och farfar ser till att det byggs både här i vår bygd och på många andra ställen numera under firmanamnet ÄLMEBODA BYGG AB finns det god anledning att skriva en artikel i den här boken under den ovanstående rubriken.

kontorJan-Erik, Anders och Ingvar Bernhardsson serverade värdefulla underlag till den här artikeln om generationerna Gustavsson i Älmeboda Bygg AB. Vi hade tillsammmans en stundtals mycket munter stund nere på kontoret. Ingvar har ju varit med om många av byggena här i vår omgivning – han har dessutom sin ålder till trots ett mycket gott minne.

INGVAR BERNHARDSSON BERÄTTAR

I senaste Älmebodaboken 2005 skrev redaktören Olle Lindell om gode vännen och flitige hembygdsarbetaren Ingvar Bernhardsson i Persmåla. Ingvar är den femte generationen på gården i Persmåla men av artikeln kan man också finna att han sysslat med mycket annat än bondelivet.Så tillexempel var han under många år verksam i den byggfirma vilkens historia vi så här långt skall försöka återge. Det var därför helt naturligt att samla nuvarande byggarna Jan-Erik och Anders och veteranen Ingvar nere på kontoret på Älmeboda Bygg tillsammans med mig och en intervjubandspelare. Ingvar har nämligen på olika sätt haft att göra med alla de tre generationerna Gustavsson även om kontakten med den äldsta skedde under Ingvars ungdomsår hemma på gården i Persmåla.

ALBIN KOMMER TILL GÖLATORPET

Förstemannen i vårt tregenerationersföretag hette Albin Gustavsson född 17 mars 1883. Han kom ursprungligen från Alnaryd nere i Blekinge. Hit till Älmeboda kom han med sin familj omkring 1925. Albin bedrev redan nere i Blekinge snickeri- och byggverksamhet och varför han gav sig hit upp till våra nejder kan ingen med säkerhet säga. Lite av äventyrare var han kanske den gode Albin han hade flyttat många gånger innan han kom hit och också varit några år i USA.

golatorpetI vilket fall så köpte han det lilla Gölatorpet av en som hette Peter Johan Rang. Gölatorpet som ligger mittemot Persmåla tvärsöver Emmabodavägen ägs idag av Börje och Vivian Ahlgren.
Albin Gustavssons familj bestod av hustrun Anna och fem barn två flickor Edit och Elsie och tre söner Eric, Axel och Nils. Eric var äldst av barnen och den som sedermera kom att överta byggverksamheten. Detta senare är dock att låta händelserna gå lite i förväg.

Gölatorpet. Hit kom Albin Gustavsson med sin familj år 1925

albin Albin Gustavsson – första generationen i firman. För oss som väl kände sonen Eric Gustavsson kan bara konstateras en betydande likhet mellan far och son. Bilden är med all säkerhet tagen utanför Klockaregatan 3

MÅNGA NYA HUS I PERSMÅLA

Sedan Albin flyttat till Gölatorpet kom familjen snart nog i kontakt med Ingvar Bernhardssons föräldrar de var ju närmaste grannar. Barnen blev skolkamrater. Fruarna bytte mjölk och ystade det var ystkalas och annan trevlig grannsamvaro. Albin själv kom snart igång med byggverksamheten på den nya hemorten. Det var till en början främst hus på Persmålavägen några byggde där i egen regi med Albin som hjälp andra hus byggde Albin själv på spekulation och sålde. I mellanperioderna högg han i skogen hemma på Gölatorpet, sågade virke och lagrade för kommande behov. Ett av de större husen i Persmåla som Albin byggde var det vi i Rävemåla känner som Ingvar Anderssons affär. Men ägare till det var först en som hette Arvid Håkansson som också hade den såg som låg på det som idag naturligt nog heter Sågvägen den gata som går bakom Margit Klassons hus parallellt med Karlskronavägen.

Albin Gustavsson byggde detta välkända hus i Rävemåla, under många år ålderdomshem…
…numera ” Rosenhill – vård och omsorg ” under Tommy Jönssons ledning

Uppe i själva Rävemåla byggde Albin Gustavsson ett av de större husen det som idag är huvudbyggnaden i Tommy Jönssons företag Rosenhill vård och omsorg. Ursprungligen när Albin byggde den gården var det avsett till det som under lång tid kallades ålderdomshemmet eller ännu tidigare för fattiggården. Sedermera har Albins efterträdare först firma Eric Gustavsson och senare Älmeboda Bygg vid skilda tillfällen och på olika sätt varit inblandade i förbättringar och tillbyggen av Rosenhill med övriga byggnader som i dagens skick utgör en verklig prydnad för vårt samhälle.

3 KRONOR I TIMMEN !

Och därmed är vi inne på andra och tredje generationen byggare i Rävemåla. Albins äldste son var Eric och den som efterhand alltmera kom in i verksamheten. Eric var född 1911 och arbetade väl under ett antal år tillsammans med fadern. Exakt från vilket år som han själv står för rörelsen är svår att ange. Troligen någon gång under 1940 talet. På fakturakopian på bilden kan vi se att från tidigt 50 tal finns endast Eric Gustavsson som firma namn. Notera på samma blad att en byggtimme då debiterades med något över tre svenska kronor !! Det har hänt en del på vägen fram till 2000 talet. Timlönen för en snickare idag ligger runt 130:- säger Jan-Erik och Anders vid vårt samtal nere på kontoret för Älmeboda Bygg.

Firman Eric Gustavsson byggde under 50 och 60 talen många av husen och byggnaderna i dagens Rävemåla och orterna i vår omgivning.

J_hus

Det hus i Rävemåla där Eric bodde och där Jan – Erik nu bor, och som naturligtvis också är byggt av firman.

JAN ERIK OCH ANDERS TAR ÖVER

j_a_artikelDessvärre avled pappa Erik redan 1976 efter en tids sjukdom endast 65 år gammal vilket då innebar att även Jan Eriks yngre bror Anders kom in som delägare i firman. Bröderna Gustavsson har alltsedan dess skött Älmeboda Bygg i Erics anda. Med en omfattande och mycket välrenommerad verksamhet har de satt vår ort på kartan och bygger nu vidare både här hos oss och på andra ställen inom en allt större geografisk cirkel.
Så långt tre ägargenerationer i Älmeboda Bygg. En fjärde finns i bakgrunden. Jan Erik har två söner och Anders tre döttrar. Framtiden får väl utvisa om eller hur de kommer in i rörelsen. Ja, en av dom Jan Eriks son Martin finns där redan i snickarleden. Några av de många byggen som gjorts under den redovisade tidsepoken beskriver vi nu här i bilder och bildtexter och önskar därmed Älmeboda Bygg lycka till och fortsatt framgång.

blomster_art

Kommunhuset – ett tidigt bygge. Här fanns på sin tid kommunalkontor, skolkontor, poliskontor och Bländas damfrisering.

prastg_art

Prästgården i Rävemåla – också byggd av firman Eric Gustavsson. Numera bor ingen präst här längre – övervåningen är en hyreslägenhet som förnärvarande bebos av familjen Göran Kvist. Hela undervåningen är kanslilokaler för kyrkoförvaltningen. På samma ställe där prästgården nu ligger fanns tidigare huvudbyggnaden till Ernst Eks lantgård. Det var välkända Rävemålaborna Nander och Rut Eks föräldrahem.

skolbygg_art

Skolan i Rävemåla har varit med om flera nydaningar i Älmeboda Byggs regi. Här är ett par bilder från den allra senaste. Huvudbyggnaden har återfått sin ursprungliga fina rödfärg.

optik_art

När Birgers optik brann ner, lät Rävemåla järnhandel bygga ett nytt hus. Det såldes senare till Tonie och Christel Lehtonen som nu bor där.

kommun_art

Här hade syskonen Nander och Rut Ek sin blomsterhandel. Huset byggdes 1935 av Albin Gustavsson.

bank_art

Älmeboda Sparbank har varit föremål för åtskilliga ombyggnader och förbättringar som gjorts av Älmeboda Bygg.

skola_art

Gamla småländska stenar på gräsmattan framför en av förskolebyggnaderna.

serv_art

Den här vackra gården i gammal fin småländsk stil är byggd av den senaste Älmeboda Bygg-generationen. Det är en försäljnings- och serveringsbyggnad ägd av hembygdsföreningen i Algutsboda.

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se