Pågående projekt

Nybyggnad lösvirkesvilla Tegnaby

Byggherre: Magnus Bengtsson och Louise Elmehag
Snickare: Sievert Davidsson, Johan Sköld och Erik Andersson

Om- och tillbyggnad av restaurangköksdel i Korrö

Snickare: Johan och Sivert

Ombyggnad av Attendos gruppboende i Väckelsång

Snickare: Andreas och Dan

Tidigare projekt

Takbyte Broaryd

Byggherre: Anita Gunnarsson
Snickare: Andreas och Johan

Altanbygge Bubbemåla

Byggherre: Rune Carlsson
Snickare: Dan och Martin

Nybyggnad Buemåla

Nybyggnad av sommarstuga.
Byggherre: Sten och Bengt Svensson

Takbyte Rävemåla

Byggherre: Gösta Fransson

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Älmeboda Bygg AB
Bangatan 8
362 98 Älmeboda

Org.nr: 556150-4837

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se

Telefon: 0477-602 75
E-post: kontor@almebodabygg.se